Рейтинг теми:
  • Голосів: 1 - Середня оцінка: 1
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Не дивуйтеся, якщо влiтку буде... мiнус 40
#1
Не дивуйтеся, якщо влiтку буде... мiнус 40
23.04.2012 13:00
У недiлю, 22 квiтня, вiдзначали Мiжнародний день Землi.
http://expres.ua/main/2012/04/23/64929#VMxD5\

[Зображення: snihowi_zamety.jpg]
Запропоновано вже чимало версiй того, який вигляд матиме наша планета через десятки та сотнi рокiв. Однi кажуть, що стане значно холоднiше, нiж тепер, iншi, навпаки, лякають таненням льодовикiв. Якi ж прогнози розвитку Землi найвiрогiднiшi?

Про це "Експрес" запитав Володимира Кажанова, магiстра астрономiї, лектора Харкiвського планетарiю, Леонiда Горбаня, директора департаменту прогнозування погоди Нацiональної сiльськогосподарської палати України, i Павла Шубера, кандидата географiчних наук, доцента кафедри фiзичної географiї ЛНУ iменi I. Франка.

Посуха чи льодовиковий перiод?

-- Панове, то якi змiни на планетi можуть вiдбутися через 50 -- 100 рокiв?

П. Шубер: -- Нинi iснують двi футуристичнi теорiї -- глобального потеплiння i глобального похолодання. Росiйськi вченi кажуть, що з 2030 року рiзко почне змiнюватися клiмат i температура повiтря значно знизиться. Хоча бiльшiсть науковцiв таки прогнозує глобальне потеплiння.

Ми спостерiгаємо певну циклiчнiсть у змiнi температур вiдповiдно до сонячної активностi -- тобто кожнi одинадцять рокiв (стiльки триває цикл сонячної активностi) температурнi показники коливаються в межах одного градуса. До 2050 року таких циклiв буде ще майже чотири, i температура перiодично змiнюватиметься.

Якщо ж говорити про змiни планетарної температури повiтря, то вже два роки поспiль вона пiдвищується дуже повiльно. Ось цього року вже середина квiтня, а як холодно. Тому можна сказати, що температура навiть знижується -- на кiлька десятих градуса проти 2008 року, коли вона сягла свого пiку. Хоча якщо говорити про 60-тi роки минулого столiття, то було
набагато холоднiше, як тепер.

В. Кажанов: -- Справдi, якщо порiвняти температуру повiтря сто рокiв тому i тепер, то стає очевидним, що на планетi потеплiло. Температура зросла на 1 -- 2 градуси, тануть льодовики, а отже, пiдвищується рiвень води в океанах, морях, рiчках. Вважаю, якщо в природi нiчого не змiниться, то через кiлька десяткiв рокiв на планетi таки настане глобальне потеплiння. Зрештою, на Землi зменшилась кiлькiсть ясних днiв, сонячне промiння менше доходить до земної кори, а свiтло, яке надходить вiд зiрок вночi, стало тьмянiшим. Це все теж пов'язано з потеплiнням... Але природа завжди готує нам сюрпризи, тож замiсть потеплiння може настати й льодовиковий перiод.

-- Як так?

В. Кажанов: -- Вченi зафiксували зменшення припливу теплого повiтря з Гольфстрiму. Якщо ця ситуацiя не змiниться за кiлька рокiв, то нас справдi може чекати малий льодовиковий перiод. I тодi на всiй планетi температура сягне позначки, як на Пiвнiчному полюсi -- мiнус 40 градусiв.

П. Шубер: -- Справдi, нинi говорять про значний вплив на клiмат течiї Гольфстрiм. Якщо циркуляцiя води сповiльниться, то похолоднiшає, а якщо все залишатиметься, як дотепер, то iстотних змiн клiмату не буде.

Та, попри все, теорiю похолодання пропагують здебiльшого росiйськi вченi на основi своїх показникiв. I треба розумiти, що в основi таких наукових теорiй може бути полiтичний складник. Наприклад, коли постiйно говорити про глобальне похолодання, то цiна на енергоресурси значно зростатиме. Зрештою, бiльшiсть науковцiв не бачить пiдстав для глобального похолодання, бо планетарна температура зростає. Водночас температура регiональна може змiнюватися. До прикладу, глобальне похолодання може стосуватися тiльки арктичної зони.

До слова, теорiя про глобальне потеплiння також може грунтуватися на економiчному iнтересi. Зокрема, якщо говорити про екологiчно чистi автомобiлi. Адже кожного року придумують якiсть новi технологiї. I щоби такi машини купували, то говорять, що так можна врятувати Землю. Це ринок.

Якби планетарна температура за п'ятдесять чи сто рокiв зросла на 5 градусiв, то льодовики справдi почали б iнтенсивно танути. Зрештою, близько десяти тисяч рокiв тому з територiєю сучасної Львiвської областi межувала майже 300-метрова стiна льоду, яка згодом вiдступила у напрямку Скандинавiї. Цей льодовик забрав воду iз океанiв та збiльшив площу суходолу.

Коли б тепер рiвень Свiтового океану пiднявся хоч би на кiлька сантиметрiв, то з лиця землi зникли б острови у Тихому океанi. А якби розтанула Антарктида, то рiвень води пiднявся б на 60 -- 65 метрiв i зникла б частина мегаполiсiв, що стоять на берегах океанiв.

Українi затоплення не загрожує. Ну, хiба що частина Чорноморського узбережжя пiшла б пiд вду. Зрештою, якби
настiльки зросла площа води, то у нас був би дуже сприятливий клiмат -- теплий та вологий.

Л. Горбань: -- Навiщо постiйно лякати нас глобальним потеплiнням? Кажуть, що воно настане через промисловi викиди i руйнуванням озонового шару атмосфери. А з чим же тодi пов'язувати тропiчний клiмат юрського перiоду -- невже вiд газiв розкладання екскрементiв динозаврiв i мамонтiв? Треба шукати реальнiшi причини змiн на Землi.

Навiть магнiтнi полюси змiняться

-- А якi ще змiни чекають Землю?

П. Шубер: -- Клiматичнi показники постiйно змiнюються, тому й рослиннiсть змiнюватиметься на певних територiях. Це
залежатиме не лише вiд температури повiтря, але й вiд змiни тенденцiй зволоження. Остання менш передбачувана. У наших
широтах за 50 рокiв може стати сухiше, нiж тепер. Це стосується переважно пiвденної частини України. У захiднiй та центральнiй частинi країни, навпаки, кiлькiсть опадiв може зростати.

Треба також чекати змiн, пов'язаних з перетворенням природи людиною, якi за 50 чи 100 рокiв, мабуть, будуть дуже значними. Бо одним iз чинникiв клiматотворення є стан поверхнi Землi. Якщо зникатимуть лiси, усi поля будуть розоренi, а багато територiї забудують, то це вплине на таку характеристику, як альбедо -- здатнiсть поверхнi Землi вiдбивати та розсiювати випромiнення.

В. Кажанов: -- Передусiм на Землi змiнюватимуться магнiтнi полюси. Ще у 1904 року почалася значна мiграцiя полюсiв. Проте через 50 рокiв ця мiграцiя буде помiтнiшою i становитиме загрозу для транспортних систем, зв'язку та для тварин, якi мiгрують. Ще однiєю проблемою, яка загостриться через кiлька десяткiв рокiв, стане падiння невеликих астероїдiв.

Л. Горбань: -- Магнiтне поле змiнить i Сонце. Це призведе до того, що у нас знизиться рiвень народжуваностi. Адже велика
кiлькiсть шкiдливої iонiзуючої радiацiї проникне в земну атмосферу. Це спричинить почастiшання випадкiв мутацiйних змiн у немовлят i пiдвищить вiдсоток мертвонароджених. Що ж до структури самої планети, то через 50 -- 100 рокiв Земля може нахилитися на своїй осi на кiлька мiлiметрiв.

Незаперечним доказом того, що на Сонцi вже утворилася потужна магнiтна складка, служить той факт, що в наших будинках зникли таргани. Унаслiдок змiненого магнiтного поля i низькочастотного випромiнювання скоротилося їх вiдтворення.

-- А чи будуть якiсь змiни в тектонiчнiй будовi Землi?

В. Кажанов: -- Так. Уже не раз можна було почути, що у груднi 2012 року планети стануть вряд i вiдбудеться парад планет. Тож змiни в будовi земної кори стануться вже цього року. На планетi прокинуться супервулкани. За прогнозами метеорологiв, у кожнiй частинi землi стануться сотнi вивержень, що спричинить тектонiчнi змiни в будовi Землi. Уся планета сколихнеться вiд виверження супервулканiв.

Про пори року треба забути

-- Що ж вiдбуватиметься з порами року?

В. Кажанов: -- Уже нинi помiтно, що мiж порами року немає чiткого подiлу. А ще сто рокiв тому все було по-iншому. У майбутньому таке явище загострюватиметься. Тодi вже не буде потреби дiлити пори року на мiсяцi, адже вони не вiдповiдатимуть дiйсностi.

Л. Горбань: -- Справдi, якщо ранiше кожен мiсяць чiтко вiдрiзнявся один вiд одного, то останнiм часом чотири мiсяцi зливаються в один. До прикладу, осiнь починається з серпня i може тривати до грудня. Природа має свої чiткi закони, i людина неспроможна нiчого змiнити. Людству варто готуватись до найгiршого...

Юлiя ГОЛОДРИГА, Богданна МАРТИНИК
"All Safety Rules Are Written By Blood"
Відповісти


Перейти до форуму: