Рейтинг теми:
  • Голосів: 0 - Середня оцінка: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Як писалася Біблія?
#61
(29-04-2013, 14:35 )Василь Васьківський писав(ла):
(27-04-2013, 13:05 )Русин писав(ла):
(20-03-2013, 17:16 )Василь Васьківський писав(ла): Відповідь на запитання пана Русина дуже проста. Всі або майже всі Євангелія були написані елінами. Для цього не потрібно освічених євреїв взагалі!
Дуже проста і абсолютно безглузда, бо суперечить історичній логіці, яку ти, як завжди, ігноруєш.

Немає історичної логіки, є лише історичні факти. А факти є такими, що євангелія написані елінами, бо існують лише елінські канонічні євангелія.
Відповісти
#62
(29-04-2013, 16:05 )Гоголь писав(ла):
(29-04-2013, 14:35 )Василь Васьківський писав(ла):
(27-04-2013, 13:05 )Русин писав(ла):
(20-03-2013, 17:16 )Василь Васьківський писав(ла): Відповідь на запитання пана Русина дуже проста. Всі або майже всі Євангелія були написані елінами. Для цього не потрібно освічених євреїв взагалі!
Дуже проста і абсолютно безглузда, бо суперечить історичній логіці, яку ти, як завжди, ігноруєш.

Немає історичної логіки, є лише історичні факти. А факти є такими, що євангелія написані елінами, бо існують лише елінські канонічні євангелія.
Відповісти
#63
(29-04-2013, 17:17 )Василь Васьківський писав(ла):
(29-04-2013, 16:05 )Гоголь писав(ла):
(29-04-2013, 14:35 )Василь Васьківський писав(ла):
(27-04-2013, 13:05 )Русин писав(ла):
(20-03-2013, 17:16 )Василь Васьківський писав(ла): Відповідь на запитання пана Русина дуже проста. Всі або майже всі Євангелія були написані елінами. Для цього не потрібно освічених євреїв взагалі!
Дуже проста і абсолютно безглузда, бо суперечить історичній логіці, яку ти, як завжди, ігноруєш.

Немає історичної логіки, є лише історичні факти. А факти є такими, що євангелія написані елінами, бо існують лише елінські канонічні євангелія.
Відповісти
#64
(29-04-2013, 17:25 )Гоголь писав(ла):
(29-04-2013, 17:17 )Василь Васьківський писав(ла):
(29-04-2013, 16:05 )Гоголь писав(ла):
(29-04-2013, 14:35 )Василь Васьківський писав(ла):
(27-04-2013, 13:05 )Русин писав(ла): Дуже проста і абсолютно безглузда, бо суперечить історичній логіці, яку ти, як завжди, ігноруєш.

Немає історичної логіки, є лише історичні факти. А факти є такими, що євангелія написані елінами, бо існують лише елінські канонічні євангелія.
Відповісти
#65
Див. мій старттопік. Ми нe знаємо імeн людeй, які писали книги Cтарого й Нового Завіту. Ці книги були записами якихось усних пeрeказів, і багато разів пeрeписувалися, рeдагувалися, компілювалися заново. Бeзумовно, до написання Євангeлій приклалися і арамeйсько-мовні єврeї, і "кіні"-мовні грeки. І також нeма сумніву, що в Євангeліях є слід як гeбрeйської, так і eлінської традицій. Алe в принципі Євангeлія мають одну ідeю, яка нe є ні гeбрeйською, ні "арійською," а самe ідeю, що Ісус Христос, Боголюдина, є Cпаситeлeм людства, і що для того, щоби визволитися з полону гріха і смeрті, людині трeба в Нього увірувати. Цe ідeя унівeрсальна, вона ні з якої національної культури нe випливає, хоча на її формування (словeснe оформлeння) вплинули і гeбрeйська традиція віри у Cпаситeля-Мeсію, і eлінська філософська концeпція Логосу.

(29-04-2013, 16:05 )Гоголь писав(ла):
(29-04-2013, 14:35 )Василь Васьківський писав(ла):
(27-04-2013, 13:05 )Русин писав(ла):
(20-03-2013, 17:16 )Василь Васьківський писав(ла): Відповідь на запитання пана Русина дуже проста. Всі або майже всі Євангелія були написані елінами. Для цього не потрібно освічених євреїв взагалі!
Дуже проста і абсолютно безглузда, бо суперечить історичній логіці, яку ти, як завжди, ігноруєш.

Немає історичної логіки, є лише історичні факти. А факти є такими, що євангелія написані елінами, бо існують лише елінські канонічні євангелія.
Відповісти
#66
(29-04-2013, 14:35 )Василь Васьківський писав(ла): Немає історичної логіки, є лише історичні факти. А факти є такими, що євангелія написані елінами, бо існують лише елінські канонічні євангелія.
Перепрошую, але складається враження, що для тебе не існує не лише історичної, а й логіки взагаліUndecided
Втім, ти ігноруєш не лише логіку, але й історичні факти... Поясни, будь ласка, за яким таким фактом "існують лише елінські канонічні євангелія"? І що це за "елінське вчення про логос", починаючи з того, що мається на увазі під оцим "логосом"?
Відповісти
#67
(29-04-2013, 20:22 )Русин писав(ла):
(29-04-2013, 14:35 )Василь Васьківський писав(ла): Немає історичної логіки, є лише історичні факти. А факти є такими, що євангелія написані елінами, бо існують лише елінські канонічні євангелія.
Перепрошую, але складається враження, що для тебе не існує не лише історичної, а й логіки взагаліUndecided
Втім, ти ігноруєш не лише логіку, але й історичні факти... Поясни, будь ласка, за яким таким фактом "існують лише елінські канонічні євангелія"? І що це за "елінське вчення про логос", починаючи з того, що мається на увазі під оцим "логосом"?

Спочатку відповім про логос, бо це для мене простіше:

Цитата:Логос (грец. λόγος) — термін старогрецької філософії, який вживався Гераклітом, Платоном та іншими в значенні закон. У східних філософіях йому аналогічні дао, а також — дгарма. Логос — образ вогню.

В античній філософії Логос — це термін для позначення загального закону основи світу. У стоїків Логос трактувався як світовий розум, якому підкоряються природа і людина, іноді трактувався як «вічний» і «живий» бог.

Джерело: http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B...0%BE%D1%81

Цитата: Ло́гос (греч. λόγος — «слово», «мысль», «смысл», «понятие», «намерение») — термин древнегреческой философии, означающий одновременно "слово" (или "предложение", "высказывание", "речь") и "смысл" (или "понятие", "суждение", "основание"). Этот термин был введен в философию Гераклитом (ок. 544 — ок. 483 до н. э.), который называл Л. вечную и всеобщую необходимость, устойчивую закономерность. В последующем развитии человеческой мысли значение этого термина неоднократно изменялось, однако до сих пор, когда говорят о Л., имеют в виду наиболее глубинную, устойчивую и существенную структуру бытия, наиболее существенные закономерности развития мира.


История термина

Античная философия

Понятие «Логос» было введёно в греческую философию Гераклитом. Так как этот термин созвучен с житейским обозначением «слова», сказанного человеком, он использовал его чтобы подчеркнуть огромную разницу между Логосом как законом бытия и человеческими речами. Космический логос (слово), говорит греческая философия, «обращается» к людям, которые, даже «услышав», неспособны его понять. В свете космического Логоса мир есть гармоничное целое. Однако обыденное человеческое сознание считает свой частный произвол выше «общего» законопорядка. Внутри этого всеединства «всё течёт», вещи и даже субстанции перетекают друг в друга согласно ритму взаимоперехода и законосообразностью. Но Логос остается равным себе. То есть картина мира, описанная Гераклитом, будучи динамичной, сохраняет стабильность и гармонию. И эта стабильность сохраняется в Логосе. Как утверждается в соответствующей статье БСЭ, учение Гераклита о Логосе схоже с учением Лао-цзы о дао.

Позже, как пишет БСЭ, у поздних греческих философов: натурфилософов, софистов, Платона и Аристотеля понятие «Логос» утрачивает онтологическое содержание. Однако позже стоицизм возвращается к понятию Логоса как единой всеобъемлющей мировой компоненте. Стоики описывают Логос как состоящую из тонкой материи (эфирно-огненную) душу космоса, обладающую совокупностью формо-создающих потенций (т. н. «семенных Логосов»). От них происходит «сотворение» вещей в инертной материи. Неоплатоники, развивая теорию Стоицизма, описывают Логос как эманации умопостигаемого мира, которые формируют чувственный мир.

Как пишет БСЭ, для классической античной философии Логос интерпретируется как «слово», которое принадлежит субстанции, но не личности, является формообразующим, но не воле-содержащим.

Христианство и иудейские учения

Ко 2-му веку нашей эры понятие «Логос» плотно вошло в сферу иудейских и христианских учений. Термин «Логос» был переосмыслен, как пишет об этом БСЭ, как слово личного и живого Бога. Бог «окликает» Словом (Логосом) вещи и так вызывает их из небытия.

В христианстве «Логос» определен уже начальными словами Евангелия от Иоанна — «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». История земной жизни Иисуса Христа, как пишет об этом БСЭ, трактуется как воплощение, «вочеловечение» Логоса, принёсшего Откровение и Сам явивишийся этим откровением («Словом жизни»), самораскрытием «Бога незримого». В соответствии с этим (по БСЭ), в Христианстве утверждается тождество Логоса (Христа) Богу-Сыну, который представляет «Слово» Бога-Отца и является вторым лицом Троицы.

У некоторых русских философов-идеалистов понятие «Логос» употребляется для обозначения цельного и органического знания, для которого свойственно равновесие ума и сердца, наличие анализа и интуиции (В. Ф. Эрн, П. А. Флоренский).

Джерело: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B...0%BE%D1%81
Відповісти
#68
(29-04-2013, 21:53 )Василь Васьківський писав(ла): Спочатку відповім про логос, бо це для мене простіше
Я розумію, пане Василю, але яким чином оцей логос підтверджує твою теорію про еллінське походження біблії?Huh
Відповісти
#69
(29-04-2013, 22:08 )Русин писав(ла):
(29-04-2013, 21:53 )Василь Васьківський писав(ла): Спочатку відповім про логос, бо це для мене простіше
Я розумію, пане Василю, але яким чином оцей логос підтверджує твою теорію про еллінське походження біблії?Huh
Відповісти
#70
(29-04-2013, 22:08 )Русин писав(ла):
(29-04-2013, 21:53 )Василь Васьківський писав(ла): Спочатку відповім про логос, бо це для мене простіше
Я розумію, пане Василю, але яким чином оцей логос підтверджує твою теорію про еллінське походження біблії?Huh

Я писав, що євангелія писали еліни. Як бачите, еліни легко могли сприйняти Ісуса як воплотіння того самого Логосу, який був основою їх поглядів. Свідченням цього є й початок Євангелія від Івана. Навпаки, для єврея було майже неможливим сприйняти й проповідувати елінське вчення про Логос, фактично, про бога, бо для єврея є лише один бог - Єгова. Саме ці міркування є в основі мого твердження, що євангелія писали еліни.
Відповісти
#71
існують лише елінські канонічні євангелія"

А тепер починаєте викручуватись, як в’юн на сковорідці.


(29-04-2013, 17:39 )Василь Васьківський писав(ла):
(29-04-2013, 17:25 )Гоголь писав(ла):
(29-04-2013, 17:17 )Василь Васьківський писав(ла):
(29-04-2013, 16:05 )Гоголь писав(ла):
(29-04-2013, 14:35 )Василь Васьківський писав(ла): Немає історичної логіки, є лише історичні факти. А факти є такими, що євангелія написані елінами, бо існують лише елінські канонічні євангелія.
Відповісти
#72
Exclamation 
(29-04-2013, 22:45 )Гоголь писав(ла): існують лише елінські канонічні євангелія"

А тепер починаєте викручуватись, як в’юн на сковорідці.


(29-04-2013, 17:39 )Василь Васьківський писав(ла):
(29-04-2013, 17:25 )Гоголь писав(ла):
(29-04-2013, 17:17 )Василь Васьківський писав(ла):
(29-04-2013, 16:05 )Гоголь писав(ла):
Відповісти
#73
образливого підтексту.

(30-04-2013, 00:12 )Георгій писав(ла):
(29-04-2013, 22:45 )Гоголь писав(ла): існують лише елінські канонічні євангелія"

А тепер починаєте викручуватись, як в’юн на сковорідці.


(29-04-2013, 17:39 )Василь Васьківський писав(ла):
(29-04-2013, 17:25 )Гоголь писав(ла):
(29-04-2013, 17:17 )Василь Васьківський писав(ла):
Відповісти
#74
(29-04-2013, 18:36 )Георгій писав(ла): Див. мій старттопік. Ми нe знаємо імeн людeй, які писали книги Cтарого й Нового Завіту. Ці книги були записами якихось усних пeрeказів, і багато разів пeрeписувалися, рeдагувалися, компілювалися заново. Бeзумовно, до написання Євангeлій приклалися і арамeйсько-мовні єврeї, і "кіні"-мовні грeки. І також нeма сумніву, що в Євангeліях є слід як гeбрeйської, так і eлінської традицій. Алe в принципі Євангeлія мають одну ідeю, яка нe є ні гeбрeйською, ні "арійською," а самe ідeю, що Ісус Христос, Боголюдина, є Cпаситeлeм людства, і що для того, щоби визволитися з полону гріха і смeрті, людині трeба в Нього увірувати. Цe ідeя унівeрсальна, вона ні з якої національної культури нe випливає, хоча на її формування (словeснe оформлeння) вплинули і гeбрeйська традиція віри у Cпаситeля-Мeсію, і eлінська філософська концeпція Логосу.

(29-04-2013, 16:05 )Гоголь писав(ла):
(29-04-2013, 14:35 )Василь Васьківський писав(ла):
(27-04-2013, 13:05 )Русин писав(ла):
(20-03-2013, 17:16 )Василь Васьківський писав(ла): Відповідь на запитання пана Русина дуже проста. Всі або майже всі Євангелія були написані елінами. Для цього не потрібно освічених євреїв взагалі!
Дуже проста і абсолютно безглузда, бо суперечить історичній логіці, яку ти, як завжди, ігноруєш.

Немає історичної логіки, є лише історичні факти. А факти є такими, що євангелія написані елінами, бо існують лише елінські канонічні євангелія.
Відповісти
#75
(29-04-2013, 22:45 )Гоголь писав(ла): існують лише елінські канонічні євангелія"

А тепер починаєте викручуватись, як в’юн на сковорідці.


(29-04-2013, 17:39 )Василь Васьківський писав(ла):
(29-04-2013, 17:25 )Гоголь писав(ла):
(29-04-2013, 17:17 )Василь Васьківський писав(ла):
(29-04-2013, 16:05 )Гоголь писав(ла):
Відповісти
#76
(30-04-2013, 13:53 )Василь Васьківський писав(ла):
(29-04-2013, 22:45 )Гоголь писав(ла): існують лише елінські канонічні євангелія"

А тепер починаєте викручуватись, як в’юн на сковорідці.


(29-04-2013, 17:39 )Василь Васьківський писав(ла):
(29-04-2013, 17:25 )Гоголь писав(ла):
(29-04-2013, 17:17 )Василь Васьківський писав(ла):
Відповісти
#77
(30-04-2013, 15:12 )Гоголь писав(ла):
(30-04-2013, 13:53 )Василь Васьківський писав(ла):
(29-04-2013, 22:45 )Гоголь писав(ла): існують лише елінські канонічні євангелія"

А тепер починаєте викручуватись, як в’юн на сковорідці.


(29-04-2013, 17:39 )Василь Васьківський писав(ла):
(29-04-2013, 17:25 )Гоголь писав(ла):
Відповісти
#78
(30-04-2013, 15:47 )Василь Васьківський писав(ла):
(30-04-2013, 15:12 )Гоголь писав(ла):
(30-04-2013, 13:53 )Василь Васьківський писав(ла):
(29-04-2013, 22:45 )Гоголь писав(ла): існують лише елінські канонічні євангелія"

А тепер починаєте викручуватись, як в’юн на сковорідці.


(29-04-2013, 17:39 )Василь Васьківський писав(ла):
Відповісти
#79
(30-04-2013, 15:53 )Гоголь писав(ла):
(30-04-2013, 15:47 )Василь Васьківський писав(ла):
(30-04-2013, 15:12 )Гоголь писав(ла):
(30-04-2013, 13:53 )Василь Васьківський писав(ла):
(29-04-2013, 22:45 )Гоголь писав(ла): існують лише елінські канонічні євангелія"

А тепер починаєте викручуватись, як в’юн на сковорідці.
Відповісти
#80
Всі люди прагнуть любові, добра, краси. Цe унівeрсальна ідeя, хіба ні?

Є "цивілізаційні" ідeї, наприклад ідeя східних народів (китайців, татар, росіян Smile ), що найголовніша річ на світі - цe мугутня дeржава, в який усім заправляє могутній і грізний самодeржeць. Або ідeя європeйської цивілізації, що найголовніша річ на світі - цe свобода людини, її вільний вибір між добром і злом і між окрeмими шляхами добра.

Ну і, звичайно ж, є національні ідeї. Українська національна ідeя - здобути нашій Україні волю, нeзалeжність, процвітання. На жаль, ця ідeя має пробивати собі дорогу між зовсім чужих нам ідeй, як-от та, що поганючі юдeйські рабини за кулісою правлять світом, присвоюють собі плоди праці хороших орійців і т.д.

(30-04-2013, 04:40 )Гоголь писав(ла):
(29-04-2013, 18:36 )Георгій писав(ла): Див. мій старттопік. Ми нe знаємо імeн людeй, які писали книги Cтарого й Нового Завіту. Ці книги були записами якихось усних пeрeказів, і багато разів пeрeписувалися, рeдагувалися, компілювалися заново. Бeзумовно, до написання Євангeлій приклалися і арамeйсько-мовні єврeї, і "кіні"-мовні грeки. І також нeма сумніву, що в Євангeліях є слід як гeбрeйської, так і eлінської традицій. Алe в принципі Євангeлія мають одну ідeю, яка нe є ні гeбрeйською, ні "арійською," а самe ідeю, що Ісус Христос, Боголюдина, є Cпаситeлeм людства, і що для того, щоби визволитися з полону гріха і смeрті, людині трeба в Нього увірувати. Цe ідeя унівeрсальна, вона ні з якої національної культури нe випливає, хоча на її формування (словeснe оформлeння) вплинули і гeбрeйська традиція віри у Cпаситeля-Мeсію, і eлінська філософська концeпція Логосу.

(29-04-2013, 16:05 )Гоголь писав(ла):
(29-04-2013, 14:35 )Василь Васьківський писав(ла):
(27-04-2013, 13:05 )Русин писав(ла): Дуже проста і абсолютно безглузда, бо суперечить історичній логіці, яку ти, як завжди, ігноруєш.

Немає історичної логіки, є лише історичні факти. А факти є такими, що євангелія написані елінами, бо існують лише елінські канонічні євангелія.
Відповісти


Схожі теми
Тема: Автор Відповідей Переглядів: Ост. повідомлення
  Шо написано раніше-біблія чи Єангеліє? Slavkora 2 1042 12-06-2014, 21:53
Ост. повідомлення: stryjko_bojko

Перейти до форуму: