Рейтинг теми:
  • Голосів: 2 - Середня оцінка: 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Європа не буде рухатись назустріч нашій деградації, рухатись до Європи маємо ми!
#1

Заява руху "Ми – європейці"

з приводу виступу Президента України під час урочистостей з нагоди Дня Незалежності в Палаці "Україна" 24.08.2012

Ми, члени Руху "Ми – європейці" (Ми=Є), звертаємося до всіх українців та громадян інших країн, які вважають, що Україна має розвиватися в напрямку європеїзації та євроінтеграції. Ми заявляємо, що в Україні є велика кількість людей, які знають реальний стан справ з євроінтеграцією, який суттєво різниться від офіційних заяв представників влади. Тому ми хочемо висловити своє бачення ситуації.

Президент України заявив: "У зовнішньополітичній площині ми залишаємось вірними європейському вибору". Ми=Є вважає, що ще ніколи за роки незалежності європейський вибір не був під більшою загрозою, ніж зараз. Нічого, окрім риторики, від нього вже не залишилося.

Інші слова Президента:"Ми впевнено торуємо шлях розбудови сучасної європейської держави. Ми шукаємо свою дорогу до спільноти розвинених держав.". Ми ж бачимо, що Україна впевнено йде в зворотному напрямку – подалі від розвинутих держав. За базовими показниками, за якими європейські держави знаходяться на верхніх щаблях рейтингів, Україна є однією з гірших в світі: Україна займає 152 місце в світі за індексом корумпованості, 134 місце (з 142) за рівнем незалежності судів, 163 місце за рівнем економічної свободи. Шлях України в подібних рейтингах зараз тільки вниз.

Президент заявляє "Проте інтеграція за будь-яку ціну – за рахунок втрати незалежності, економічних чи територіальних поступок, за рахунок дозволу втручатися у внутрішні справи – такий шлях ми ніколи не сприймали і не сприймемо". Наш рух вважає, що заяви про можливі територіальні зазіхання або економічну агресію з боку ЄС – є просто нісенітницею, не підтвердженою ніякими реальними фактами. Якщо називати втручанням у внутрішні справи постійне нагадування українській владі про порушення прав людини, політичну залежність судів та преси, згортання демократії та свободи – то ми тільки привітаємо таке втручання, бо воно йде на благо нашому народу, хоча це й не до вподоби владі. Ми вважаємо, що нам потрібна євроінтеграція за будь-яку ціну, бо її реальною ціною є відмова від недемократичної, негуманної, репресивної, олігархічної держави. Ми з такою ціною згодні.

Президент заявляє: "Останнім часом ми здійснили серйозні кроки в напрямі входження України до європейської спільноти. Парафовано Угоду про асоціацію та зону вільної торгівлі з ЄС. Тепер ми очікуємо на порозуміння з боку наших європейських партнерів, оскільки сприймаємо цей процес, як дорогу з двостороннім рухом". Ми=Є, натомість, оцінює зупинку Угоди на етапі парафування як катастрофічну поразку, а не досягнення. Цього слід соромитись, а не пишатись. Очікування влади на порозуміння з боку Європи може бути безкінечним, бо Європа ніколи не зрозуміє наростаючу корупцію, яка й так вже безмежна, узурпацію влади, згортання громадянських свобод.

У таких умовах ніякої дороги з двостороннім рухом, про яку мріє Президент Янукович, не може бути: Європа не буде рухатись назустріч нашій деградації, рухатись до Європи маємо ми. Ми повинні зменшити корупцію, а не Європа її збільшити до нашого рівня; ми повинні збільшити рівень економічної та політичної свободи в країні, а не Європа опускатись до наших "стандартів". Наша дорога – з одностороннім рухом, з рухом до Європи!

Джерело


Оригінальна публікація: Європа не буде рухатись назустріч нашій деградації, рухатись до Європи маємо ми!
Відповісти
#2
Резолюція Парламенської Асамблеї Ради Європи, показує істинне обличчя Євросоюзу, почитайте, проаналізуйте і подумайте, куди Ви нас тягнете інтегруватися!

Резолюция 1948 (2013)1
Борьба с дискриминацией по признаку сексуальной ориентации и гендерной принадлежности
1. Парламентская ассамблея приветствует положительную тенденцию в борьбе с дискриминацией по признаку сексуальной ориентации и гендерной принадлежности, прослеживаемую со времени принятия Резолюции 1728 (2010), такой как введение в странах Европейского Совета специальных законодательных мер, планов действий и стратегии для способствования равноправию и пресечению дискриминации лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров (ЛГБТ), а также для пресечения гомофобных и трансфобных речей и действий.
2. Несмотря на все достижения, Ассамблея сожалеет, что вредительство, враждебность и дискриминация на почве сексуальной ориентации и гендерной принадлежности остаётся серьёзной проблемой, влияющей на жизни десятков миллионов европейцев. Они проявляются в пропитанных ненавистью речах, травле и насилии, часто по отношению к молодёжи. Они также проявляются путём постоянного нарушения прав мирного сообщества ЛГБТ.
3. Ассамблея подтверждает, что изменения в обществе требуют времени и происходят неравномерно в пределах одной страны, оставшейся одной среди других стран. Но Ассамблея также верит, что политики, своим примером и обсуждением, а также с помощью законов, согласно их связующей сущности, являются мощной движущей силой для продвижения изменений в обществе и гарантами того, что уважение к правам человека – это не только обязанность по закону, но и общепринятая ценность.
4. В этой связи Ассамблея выражает озабоченность относительно гомофобных установок со стороны политиков и других лиц, наделённых властью, которые, не являясь проявлением свободы самовыражения, изобилуют пропитанными ненавистью речами и подстрекательством к враждебности, дискриминации и насилию.
5. Более того, Ассамблея выражает глубокую озабоченность введением на местном, региональном и наконец на федеральном уровне законов или законопроектов о запрещении так называемой пропаганды гомосексуализма во многих странах Совета Европы. Эти законы и законопроекты, которые находятся в противоречии со свободой самовыражения и запретом на дискриминацию по признаку с сексуальной ориентацией и гендерной идентичностью, угрожают узакониванием причинения вреда и враждебности, имеющейся в обществе и накаляют атмосферу в духе ненависти к ЛГБТ.
6. Ассамблея также выражает глубокую озабоченность недавним осуждением двух организаций – кинофестиваля ЛГБТ «Бок о бок» и ЛГБТ-группы борцов за права человека «Выходящие» в рамках закона «Об иностранных агентах». Этот закон не только нарушает международные принципы прав человека, но кроме того, судебное разбирательство не велось должным образом. Подведение данных неправительственных ЛГБТ-организаций (НПО) под закон «Об иностранных агентах» вместе с законом, запрещающим так называемую «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений» является серьёзной угрозой любой защите прав ЛГБТ в России.
7. Ассамблея особо сожалеет о единодушном одобрении Российской Думой законопроекта о так называемой «Пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних», который, в случае одобрения Советом Федерации, будет первой частью закона о запрете гомосексуальной пропаганды, введённым на государственном уровне в Европе.
8. В этой связи Ассамблея обращает внимание на Мнение Европейской комиссии по демократии в рамках закона (Венецианская комиссия) на запрещение так называемой «гомосексуальной пропаганды» в свете недавно принятых законов в некоторых странах Совета Европы; она соглашается с проведённым Комиссией анализом и подписывается под её положениями, в частности о том, что «рассматриваемые меры являются несовместимыми с базовыми ценностями [Европейской конвенции по правам человека]» вдобавок к несоответствию требованиям к ограничениям, прописанным в статьях 10, 11 и 14 Конвенции.
9. В свете данных положений, утверждая остающуюся в силе ценность Резолюции 1728 (2010) о дискриминации на основании сексуальной ориентации и гендерной принадлежности, Ассамблея призывает страны Совета Европы:
9.1. в отношении равенства и недискриминации:
9.1.1. гарантировать полную защиту прав человека всех, находящихся под их юрисдикцией, включая запрет на дискриминацию на почве сексуальной ориентации и гендерной принадлежности;
9.1.2. гарантировать, что все новые законодательные и политические меры, принимаемые странами в области равенства и недискриминации, непременно включают в себя сексуальную ориентацию и гендерную идентичность;
9.1.3. внедрить без промедления гражданские законы, защищающие от дискриминации на почве сексуальной ориентации и гендерной принадлежности во всех областях жизни, включая найм на работу, образование, здравоохранение, доступ к товарам и услугам, предоставление жилья, доступ к социальному страхованию и льготам;
9.1.4. разработать и внедрить государственные планы с целью обеспечения равноправия и недискриминации по признаку сексуальной ориентации и гендерной принадлежности;
9.1.5. ввести чёткие нормы общественного долга, обязав общественные службы воздерживаться от дискриминации на основании сексуальной ориентации и гендерной принадлежности;
9.1.6. привлекать ЛГБТ и организации по защите прав человека к консультациям по законопроектам и политике в отношении дискриминации;
9.1.7. принять уголовный закон, вводящий ответственность за преступления на почве ненависти на почве сексуальной ориентации и гендерной принадлежности;
9.1.8. ввести обязательную инструкцию для сотрудников правоохранительных органов, требующую гарантий, что любые вменяемые в вину мотивы ненависти, связанные с преступлением, в том числе мотивы ненависти на почве сексуальной ориентации и гендерной принадлежности, немедленно, полностью, эффективно и тщательно изучаются и принимаются во внимание в судебном преследовании и обвинительном заключении по данным преступлениям;
9.2. в отношении подстрекательства к притеснению или насилию по признаку сексуальной ориентации и гендерной принадлежности:
9.2.1. улучшить сбор данных о гомофобных и трансфобных преступлениях, а также о дискриминации на почве сексуальной ориентации и гендерной принадлежности;
9.2.2. организовать общественные мероприятия по темам равенства и разнообразия, а также против подстрекательства к притеснению и насилию по признаку сексуальной ориентации и гендерной принадлежности;
9.2.3. гарантировать, что проекты против преследований в школах не имеют дискриминации ни на каких основаниях с особым упором на профилактику, ориентированы на учащихся, педагогов и школьный персонал и привлекают их к работе;
9.2.4. организовать для полиции, юристов и административных работников курсы по вопросам гомофобии, трансфобии и запрета дискриминации на почве сексуальной ориентации и гендерной принадлежности;
9.2.5. разработать механизмы подачи жалоб и поддержки для жертв гомофобного и трансфобного насилия, такие как горячие линии и специальные социальные службы, укомплектованные спецперсоналом;
10. В отношении специфических ситуаций, вызывающих озабоченность, Ассамблея призывает:
10.1. власти, осуществляющие фактический контроль в Северной части Кипра – дать полный ход Европейскому суду по правам человека в деле «Модинос против Кипра» и гарантировать декриминализацию согласованных однополых отношений между взрослыми, как и в районах Республики Кипр, находящихся под контролем государства;
10.2. власти Польши – дать полный ход Европейскому суду по правам человека в случае Бачковский и другие против Польши;
10.3. компетентные органы Республики Молдова – дать полный ход Европейскому суду по правам человека в деле «Гендердок-М против Молдовы» в соответствии с законными решениями относительно отмены запрета на так называемую пропаганду гомосексуализма и повторить дело, если решения не будут выполнены;
10.4. власти Российской Федерации – дать полный ход Европейскому суду по правам человека в случае «Алексеев против России»;
10.5. российские власти – приостановить действие закона «Об иностранных агентах» против кинофестиваля ЛГБТ «Бок о бок» и «Выходящих» для гарантии должного процесса подачи апелляций данными организациями против их преследования в рамках указанного закона и прекратить дальнейшее преследование ЛГБТ-организаций по защите прав человека, незарегистрированных как «иностранные агенты»;
10.6. российский Совет Федерации – отменить закон о так называемой «Пропаганде нетрадиционных сексуальных отношениях среди несовершеннолетних»;
10.7. парламент Украины – не продолжать рассмотрение законопроекта о запрете так называемой «гомосексуальной пропаганды»;
10.8. соответствующие местные и региональные власти Российской Федерации – аннулировать закон о запрете так называемой гомосексуальной пропаганды;
10.9. власти Греции – провести скорейшее расследование нападения насильников на участников ралли против гомофобии 17 мая 2013 г. и привлечь к суду тех, кто инициировал и произвёл акты насилия;
10.10. парламент Литвы – не рассматривать предложения о введении административных штрафов за так называемую «публичную диффамацию (опорочивание) конституционных моральных ценностей и конституционных основ семейной жизни».
11. Что касается роли публичных людей, в том числе парламентариев, политиков и иных лиц, обладающих властью, Ассамблея:
11.1. приглашает их установить отношения на основе диалога и доверия к сообществу ЛГБТ, в том числе путём участия в парадах и подобных событиях;
11.2. призывает их отказаться от гомофобных и трансфобных выступлений и публично осудить гомофобию и трансфобию;
11.3. предлагает организовать просветительскую деятельность для парламентариев с целью предотвращения гомофобии и трансфобии, а также распространения стандартов Совета Европы в области недискриминации на почве сексуальной ориентации и гендерной принадлежности.

Дебаты в Ассамблее 27 июня 2013 г. (26е заседание) (см. док-т 13223, Отчёт Комитета по равенству и недискриминации, докладчик г-н Хогли). Текст, принятый Ассамблеей 27 июня 2013 г.(26е Заседание).
См. также Рекомендацию 2021 (2013).
Відповісти


Схожі теми
Тема: Автор Відповідей Переглядів: Ост. повідомлення
  ми і кацапи маємо одне ї теж бажання charly3091 0 160 25-05-2019, 00:03
Ост. повідомлення: charly3091
  Порошенко: Європа без України не є повноцінною hrushka 0 270 04-12-2018, 20:13
Ост. повідомлення: hrushka
  Корчинський про порятунок Європи Torr 2 422 08-11-2018, 01:01
Ост. повідомлення: Torr

Перейти до форуму: